Open brief aan onze leden door onze voorzitter Gert Roclée

Open brief aan onze leden

Open brief aan onze leden door onze voorzitter Gert Roclée
Auteur
Gert Roclée
Datum
Nov 17, 2023
Categorie
Bestuur

Geachte leden,

Beste vrienden,

Ik wil jullie dit schrijven sturen als reactie op het voorwoord dat nu in het najaar nummer van DVV staat. Daarnaast zijn er vele reactie binnen gekomen op het secretariaat over de toekomst van ons tweejaarlijks magazine DVV.

Om duidelijk te zijn: De uitgave van de DVV stopt NIET en er zal voor gezorgd worden dat het magazine "DVV" blijft bestaan zoals dit altijd zo  geweest is.

Het is duidelijk en misschien ook begrijpelijk dat het huidige team ermee ophoudt. Daarvoor alle respect. Echter is het bijzonder spijtig dat het voorwoord is gepubliceerd zonder voorafgaande goedkeuring van het FVV-bestuur. Ik kan u ook informeren dat er een nieuwe ploeg klaarstaat om de DVV voort te zetten.

Zowel op redactioneel gebied als auteur, alsook op het gebied van lay-out en drukwerk, zal alles behouden blijven zoals we dat nu gewend zijn. Sinds 2021 heb ik de fakkel overgenomen en heb ik moeten constateren dat de federatie een versnipperd iets was. Iedereen die eraan bijdroeg, deed het op zijn eigen manier en er was geen coördinatie tussen dit alles. Met ons huidig team zijn we erin geslaagd veel zaken weer op orde te brengen, zodat de Federatie nu beter functioneert zoals het hoort te zijn. Ik spreek in voorwaardelijke wijze, omdat we nog steeds druk bezig zijn om hier nog meer elan aan toe te voegen. Sommige zaken zijn al gerealiseerd, zoals een goed draaiend secretariaat wat van essentieel belang is voor de werking van de federatie. Dit is bijzonder belangrijk, aangezien het secretariaat het hart van een organisatie vormt. Zonder een goed functionerend secretariaat kan de federatie niet naar behoren opereren. In de afgelopen twee jaar hebben we al enkele verwezenlijkingen gerealiseerd. Waaronder een nieuwe uitstraling van de Fly-Happening, een nieuwe website, een verbeterde interactie met de aangesloten clubs. Maar dit alles kan nog beter en zijn daar zeer bewust van. Ondanks de benadrukte negatieve tendens, blijven we als bestuur van het FVV er nog altijd in geloven en stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze prachtige sport kan blijven voortbestaan

Met positieve groeten,

Gert Roclée

Voorzitter

Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw

Download hier de officiële versie.