Evenementen

Evenementen die niet georganiseerd worden door FVV vzw, vallen in voorkomend geval buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.