Statuten Federatie Vlaamse Vliegvissers

De vernieuwde statuten van de Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw werden, conform de Wet Vennootschappen en Verenigingen, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen en dit op 15 juni 2023. De publicatie in het Belgisch Staatsblad vond plaats op 23 juni 2023.

Download statuten