De geschiedenis van onze federatie

met dank aan Patrick Daniels, Paul Vekemans, Guido Vinck en vele anderen

In de beginne...

Nadat een handvol Vlaamse pioniers in het vliegvissen herhaaldelijk samen hadden gezeten in het typische bruine café ’t Kloosterke, gelegen in de Kloosterstraat te Antwerpen, duurde het toch nog tot zaterdag 11 februari 1984 vooraleer er na een "statutaire vergadering"  de geboorte van de “Federatie Vlaamse Vliegvissers” een vaststaand feit was.

De federatie sloot tenslotte aan bij het VVHV (Verbond van Vlaamse Hengelsportverbonden) en werd tevens lid van het BCA (Belgian Confederation of Anglers) de overkoepelende Belgische hengelsportfederatie aangesloten bij CIPS (Conféderation Internationale de la Pêche Sportive). Samen met CSPM (Commision  Sportive dela Pêche Mouche) onze Waalse zusterfederatie, werd ook het BFFC (Belgian Fly Fishing Committee) opgericht zodat er officiële Belgische kampioenschappen konden georganiseerd worden. Daaruit volgde natuurlijk de deelnames aan de Wereldkampioenschappen, met de deelname van de eerste Vlaming in 1985 op het World Championship te Polen. Tot op de dag van vandaag behaalde België, op de wereldkampioenschappen vliegvissen, niet minder dan  9 medailles: 6 zilveren en 3 bronzen.

Vermits we ons realiseerden dat er in Vlaanderen maar een erg klein aantal wedstrijdvissers waren, waren we enigszins verplicht onze pijlen te richten op de verschillende individuele vliegvissers en een aantal vliegvisclubs. Patrick Daniels wierp het idee op om te starten met een federatieblad. Het blad "DVV" was geboren, eerst eenvoudig een A5 formaat boekje met groene omslag, later op A4 formaat met een kleuren omslag en nog later met de full colour versie, de versie die we heden ten dage nog altijd kennen.

De toenmalige redactieleden van DVV, kunnen het zich nog levend herinneren hoe Paul Vekemans in het najaar van 1990 enthousiast met de allereerste editie van De Vlaamse Vliegvisser op A4 formaat met, een “kleurtje” op de cover kwam aangehold. Een complete metamorfose met een grappige tekening  op de cover van Jo Op De Beeck. Dankzij de vele bijdragen van heel wat bekende namen werd het vlug zeer gewaardeerd onder onze leden tot ver buiten onze landsgrenzen. Het blad kende heel wat eindredacteurs in chronologische volgorde: Patrick Daniels (1990), Ronny Jorssen (?), Bernard Flahou (1997), Ronny Leyzen (2007) en Patrick Daniels (2023).

De allereerste Fly Happening werd in 1990 georganiseerd aangezien er heel wat materiaal uit het buitenland geïmporteerd werd en het aanbod van lokale speciaalzaken eerder beperkt was. Een tweedaags evenement waar tal van buitenlandse standhouders, internationale vliegbinders, werp initiaties, de reeds opgericht Vlaamse vliegvisclubs, lezingen, en video over vliegvissen of entomologie, reisorganisaties gespecialiseerd in internationale vliegvakanties, enz.

Het streven naar een eigen federatie vliegviswater heeft enkele jaren in beslag genomen, het zoeken naar mogelijke locaties, opzoeken van eigenaars, het voeren van informatieve gesprekken. Tijdens een werkvergadering in 1996 van het sportvissersmagazine BEET-België en een aantal prominenten binnen de hengelsport kwam, eerder door een toevalligheid, de mogelijkheden die waterspaarbekkens (drinkwater) voor het vliegvissen zouden kunnen betekenen ter bespreking.

Begin 1997 namen voormalig voorzitter FVV, Paul Vekemans en Guido Vinck, deel aan de ronde tafel gesprekken met alle betrokken partijen van het waterspaarbekken zijnde: AMINAL, BLOSO, IBW, de Provinciale Visserijcommissie Oost Vlaanderen, enz. Dit alles om na te gaan in hoeverre de Vlaamse drinkwaterreservoirs geschikt zouden zijn om te vliegvissen.

Eind 1998 was de kogel door de kerk en op 20 februari 1999 werd Kluizen II opengesteld voor de vliegvisserij. Het eerste openbaar Vlaams vliegvisreservoir. Dank zij de bemiddeling van de toenmalige voorzitter PVO en senator wijlen Dhr. André Holsbeke, die trouwens ook een fervent vliegvisser was, werd het visrecht verkregen op één van de waterspaarbekkens, namelijk Kluizen II met een oppervlakte van 55ha. Een hoogtepunt in onze  geschiedenis.

Het Europees kampioenschap 2002 werd door FIPS Mouche toegekend aan FVV met  Kluizen II als wedstrijdwater, een tweede mijlpaal. Dankzij de medewerking van tientallen vrijwilligers uit al onze aangesloten verenigingen werden de verschillende taken, zoals wedstrijdleiding, sectieoversten, controleurs, catering, enz ingevuld en werd het een groot succes.

Jammer genoeg kwam het wettelijke verbod op het uitzetten van exoten, waaronder regenboogforellen, roet in het eten gooien en viel vanaf 2004 -2005 de jaarlijkse subsidiëring van de Provinciale  Visserijcommissie O-VL,  alsmede ook de grote “bruine “moederforellen van de viskwekerij INBO uit Linkebeek weg. Vanaf 2005 was Kluizen II geen openbaar viswater meer, en was het dus over met de subsidiëring en moest FVV het helemaal zelf zien te redden.

Na een mooie periode van tien jaar neemt Bernard Flahou in 2007 ontslag als hoofredacteur DVV.

2009, het jubileumjaar. De Federatie Vlaamse Vliegvissers vieren hun 25 jarig jubileum.

Op advies van enkele bestuursleden werd op 12 juli 2010 de feitelijk vereniging omgezet in een volwaardige vzw. De statuten, maatschappelijke zetel en bestuurders werden bekend gemaakt, en neergelegd op de toen nog genaamde Rechtbank van Koophandel te Mechelen. Het toenmalige bestuur bestond uit Ronny Leyzen, Jean Pierre De Schrijver, Patrick Daniels, Paul De Neef en Rudy Ost.

Wordt vervolgt... wie wil aanvullen neemt contact op met het secretariaat.

Lid worden

Waarom lid worden van de Federatie Vlaamse Vliegvissers

Onze federatie is erkend door Sportvisserij Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie. Jongeren die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben betalen geen ledenbijdrage aan onze federatie, nochtans genieten ze van alle voordelen. Omdat we een erkende sportfederatie zijn, kan je bij je mutualiteit een tegemoetkoming aanvragen voor je lidmaatschapsbijdrage. Kijk op de downloadpagina voor je document. Wil je als vereniging aansluiten bij onze federatie, dat kan ook natuurlijk. Neem daarvoor contact met het secretariaat FVV vzw.

Sterke community
Ondersteuning & erkende opleidingen
Biënnale "Fly Happening"
Magazine De Vlaamse Vliegvisser
Verzekering B.A. & L.O.
Lid worden
Man die in het midden van het water staat en zijn hengel gaat casten om te vliegvissen
+710
Aangesloten leden
15
Vlaamse verenigingen