Publicatie van de Vlaamse overheid

Achtergrondrapport van het soortenbeschermingsprogramma voor de grote modderkruiper

Publicatie van de Vlaamse overheid
Auteur
Jef De Mayer
Datum
Sep 12, 2023
Categorie
Wetgeving

Achtergrondrapport van het soortenbeschermingsprogramma voor de grote modderkruiper (Misgurnus fossilis Linnaeus 1759) in Vlaanderen (2021-2025)

Rapport • september 2023 •Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO

Om het duurzaam voortbestaan van deze soort in Vlaanderen te garanderen zijn echter ook inspanningen vereist in de verbindingsgebieden waar zich voornamelijk secundair habitat in een landbouwsetting bevindt. Deze richten zich in de eerste plaats tot een minder intensief ruimingsbeheer met plaats voor plas/dras zones die lang genoeg waterhoudend blijven. Voor het focusgebied Arendonk is alvast een lokaal consortium gevormd om de toepasbaarheid van een meer ecologisch ruimingsbeheer tijdens de implementatiefase van het SBP lokaal te testen en te evalueren. Regionaal dient het draagvlak nog te worden vergroot en een kader te worden uitgewerkt dat door de landbouw geleverde inspanningen hieromtrent niet alleen waardeert maar ook beloont.Ten slotte moet ook de verdere verspreiding van de uitheemse Noord-Aziatischemodderkruiper (M. bipartitus Sauvage & Dabry de Thiersant 1874) worden tegengegaan. Deze invasieve soort vormt wegens concurrentie en hybridisatie een acute bedreiging voor grote modderkruiper in het kerngebied rond Kinrooi waar beide soorten al samen zijn aangetroffen.


Lees de publicatie