Ik ga verhuizen

Wat te doen bij adreswijziging

Ik ga verhuizen
Auteur
Jef De Mayer
Datum
Aug 17, 2023
Categorie
Bestuur

Ledenadministratie

Foutieve adresgegevens blijven nog steeds een van de grootste ergernissen van onze ledenadministratie en dit kost de federatie enkel een heleboel geld en kostbare tijd dat we liever anders hadden besteed. Daarom nog maar eens deze dringende oproep.

Breng de clubverantwoordelijk én/of het secretariaat FVV zo vlug mogelijk op de hoogte van elke adreswijzing.

Indien het tijdschrift "DVV" door deze nalatigheid onmogelijk afgeleverd kon worden door Bpost zal het desbetreffende tijdschrift niet meer gratis nagezonden worden. Er zal u een vergoeding gevraagd worden ten bedrage van €6, die vooruit betaald moet worden, en die enkel zal dienen om de onkosten van de verzending te vergoeden. Voor zendingen naar het buitenland wordt een vergoeding aangerekend ten bedrage van €15.

Te betalen via FVV vzw IBAN BE02 7758 9292 0740  BIC GKCCBEBB met vermelding van naam + voornaam + NAZENDING DVV

Wijzigingen in de ledenadministratie Sportvisserij Vlaanderen

Vóór 1 januari 2024 moeten alle leden die aangesloten zijn bij Sportvisserij Vlaanderen hun persoonlijke email adres bekend maken, lidkaarten worden vanaf 2024 enkel en alleen nog elektronisch verstuurd. Vergeet dus niet je persoonlijke email adres bekend te maken bij je clubverantwoordelijke of aan het secretariaat FVV.