GEEN DIEREN IN DE GRONDWET

Belangrijke mededeling, we vragen dringend uw medewerking

GEEN DIEREN IN DE GRONDWET
Auteur
Jef De Mayer
Datum
Mar 22, 2024
Categorie
Bestuur
Geen dieren in de grondwet

Beste allen,

Dinsdag laatstleden - 20/03/2024 - werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers een ontwerp aangenomen dat het opnemen van dierenrechten in de grondwet regelt.

Men stelt voor om artikel 7bis van de grondwet te herzien, door toe te voegen: “Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel.”

Volgens professor Velaers zou art. 7bis van de Grondwet een ‘symbooldossier’ zijn en geen ‘standstill-verplichting’ met zich meebrengen. Zo’n verplichting houdt in dat de huidige situatie als norm wordt aangenomen en niet bindend is. Maar aangezien het gaat om een ‘soft-law’, nl. juridische instrumenten die niet of moeilijk wettelijk afgedwongen kunnen worden, is de kans groot dat de interpretatie van art. 7bis toch zal doorwerken in de rechtspraak en het zo onmogelijk zal maken voor jagers, vissers en landbouwers om aan jacht, visvangst of veeteelt te doen.

Aangezien we nauw samenwerken met alle actoren van het buitengebied maken we, als Federatie Vlaamse Vliegvissers, samen met Hubertus Vereniging Vlaanderen ons ernstige zorgen over de impact van dit voorstel van herziening van de grondwet en startte daarom vandaag een campagne bij onze achterban om beleidsmakers duidelijk te maken dat wij het als actor in het buitengebied niet eens zijn met dit voorstel en met het verzoek dit voorstel niet goed te keuren.

https://geendierenindegrondwet.be/

Deze campagne loopt, enkele uren na de lancering, als een trein.

Indien dit voorstel tot herziening van de grondwet goedgekeurd wordt, dan zal dat ook een belangrijk impact hebben op een ieder van ons, individueel en alle hengelsportorganisaties, vandaar dat ik dit wetgevend initiatief en onze actie onder uw aandacht breng.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kan u steeds contact op nemen met het secretariaat via secretariaat@vliegvissen.be