Open communicatie van het bestuursorgaan FVV vzw

Officiële mededeling van het bestuur FVV vzw.

Open communicatie van het bestuursorgaan FVV vzw
Auteur
Gert Roclée
Datum
Feb 27, 2024
Categorie
Bestuur

Officiële mededeling van het bestuur FVV vzw.

 

Het voltallige bestuur van de Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw heeft plichtsgetrouw besloten om, na het vaststellen van verontrustende situaties die niet alleen een aantal verenigingen in gevaar kan brengen, maar ook een groot aantal individuele leden, al dan niet aangesloten bij onze federatie, het volgende te communiceren:

“Verenigingen die hun leden de vrije keuze laten om al dan niet aan te sluiten bij de Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw, afgekort FVV vzw, brengen hun clubwerking en al hun leden in een zeer ernstige kwetsbare positie, aangezien zij niet voldoen aan de polisvoorwaarden voor “BA Clubwerking”  

We beschouwen het als onze plicht en morele verantwoordelijkheid om alle besturen, maar in het bijzonder alle leden, hier dringend van op de hoogte te stellen, voordat er ernstige ongevallen plaatsvinden die tot persoonlijk leed leiden.

 

Deze mededeling zal gecommuniceerd worden via alle gekende kanalen,

Het bestuursorgaan FVV vzw